Praktisk information

När startar en kurs?

För att en kurs ska startas upp krävs minst 3 deltagare. Vid ett deltagarantal om max 4 personer ges kurserna på dagtid på vardagar på en tid som passer gruppen i mitt hem på Murkelvägen som ligger i Kvarnskogen nära Edsberg. Veckodagarna kan variera allt efter deltagarnas önskemål. Om deltagarantalet överstiger 4 personer ges kursen på kvällstid eller på helger i en lokal på Djupdalsvägen som ligger i Edsbacka. Kvällstid/helg kan också variera allt efter deltagarnas önskemål.

Hur anmäler man sig?

Intresse för kurs görs via denna hemsida under fliken kontakt. Du får omedelbart en kvittens på att ditt mail kommit fram. Därefter kontaktar jag dig snarast.

Vid anmälan ger du ditt samtyckte till att alla dina kontaktuppgifter får lämnas ut till Arkiv Digital (eller SVAR) så Matajo Släktforskning kan beställa online-abonnemang på kyrkoböckerna.

Kallelse (med all information du behöver inför kursen) och faktura skickas ut före kursstart. Fakturan har betalningsvillkor 10 dagar netto.